Trang chủ
Sách Giáo Khoa Sinh Học 12
Sách Giáo Khoa Sinh Học 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học 12

Tác giả : Nguyễn Thành Đạt

Số trang : 223

Lượt xem : 80.692

Lượt tải : 14.724

Lượt đọc : 31.038

Kích thước : 17.76 MB

Đăng lúc : 2 năm trước

Thể loại :

Lớp 12 Giáo dục

Tải xuống (17.76 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 trên điện thoại

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 được bộ giáo dục phát hành và đưa vào chương trình giảng dạy. Cuốn sách cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh.

Chương trình Sinh học lớp 12

Phần 5: DI TRUYỀN HỌC
Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Chương II : TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
Chương III : DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
Chương V: DI TRUYỀN HỌC
Phần sáu : TIẾN HOÁ
Chương I : Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Chương II : Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Phần bảy : SINH THÁI HỌC
Chương I : Cá thể và quần thể sinh vật
Chương II : Quần xã sinh vật
Chương III : Hệ sinh thái, sinh quyển

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích