Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Quang Vinh
  • Lượt đọc : 2.935
  • Kích thước : 12.89 MB
  • Số trang : 179
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 886
  • Số lượt xem : 7.857
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách gồm 10 chương , cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về động vật , thực vật , vi sinh vât ,…

Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 :

MỞ ĐẦU SINH HỌC

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống
Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học
ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Đại cương – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Đại cương – Sinh 6
CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
Bài 6. Quan sát tế bào thực vật
Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào
Đề kiểm tra 15 Phút – Chương tế bào thực vật – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 Phút – Chương tế bào thực vật – Sinh 6
CHƯƠNG II. RỄ

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ
Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ
Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Bài 12. Biến dạng của rễ
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Rễ – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Rễ – Sinh 6
CHƯƠNG III. THÂN

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
Bài 14. Thân dài ra do đâu
Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
Bài 16. Thân to ra do đâu
Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
Bài 18. Biến dạng của thân
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Thân – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Thân – Sinh 6
CHƯƠNG IV. LÁ

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá
Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
Bài 21. Quang hợp
Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
Bài 23. Cây có hô hấp được không?
Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?
Bài 25. Biến dạng của lá
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Lá – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Lá – Sinh 6
CHƯƠNG V. SINH SẢN SINH DƯỠNG

Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Sinh sản sinh dưỡng – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Sinh sản sinh dưỡng – Sinh 6
Đề kiểm tra 15 phút – Học kì I – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Học kì I – Sinh 6
CHƯƠNG VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa
Bài 29. Các loại hoa
Bài 30. Thụ phấn
Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Hoa và sinh sản hữu tính – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Hoa và sinh sản hữu tính – Sinh 6
CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

Bài 32. Các loại quả
Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
Bài 34. Phát tán của quả và hạt
Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Bài 36. Tổng kết về cây có hoa
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6
CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bài 37. Tảo
Bài 38. Rêu – Cây rêu
Bài 39. Quyết – Cây dương xỉ
Bài 40. Hạt trần – Cây thông
Bài 41. Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín
Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật
Bài 45. Nguồn gốc cây trồng
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6
CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vai trò của thực vật – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vai trò của thực vật – Sinh 6
CHƯƠNG X. VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y

Bài 50. Vi Khuẩn
Bài 51. Nấm
Bài 52. Địa y
Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6

Thuộc bộ sách