Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Tứ Anh
  • Lượt đọc : 2.364
  • Kích thước : 18.72 MB
  • Số trang : 219
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 806
  • Số lượt xem : 6.164
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 nâng cao được biên soạn theo chương trình nâng cao tiếng anh Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được biên soạn theo chủ điểm gồm 16 đơn vị bài học.

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 10 nâng cao gồm 16 Units:

Unit 1 School Talks
Unit 2 People Backgounds
Unit 3 Daily Activities
Unit 4 Special Education
Consolidation 1
Unit 5 Technology
Unit 6 School Outdoor Activities
Unit 7 The Mass Media
Unit 8 Life in the Community
Consolidation 2
Unit 9 Undersea World
Unit 10 Conservation
Unit 11 National Parks
Unit 12 Music
Consolidation 3
Unit 13 Theater and Movies
Unit 14 The World Cup
Unit 15 The Pacific Rim
Unit 16 Historical Places
Consolidation 4

Thuộc bộ sách