Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 13.708
  • Kích thước : 12.55 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 10.031
  • Số lượt xem : 60.010
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng.

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 gồm 16 Units:

Unit 1 Home life
Unit 2 Cultural diversity
Unit 3 Ways of socialising
Unit 4 School education system
Unit 5 Higher education
Unit 6 Future jobs
Unit 7 Economic reforms
Unit 8 Life in the future
Unit 9 Deserts
Unit 10 Endangered species
Unit 11 Books
Unit 12 Water sports
Unit 13 The 22nd Sea Games
Unit 14 International organizations
Unit 15 Women in society
Unit 16 The association of southeast Asian nations

Thuộc bộ sách