Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6
Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6

Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6

Tác giả : Phạm Hưng Long

  • Số trang : 178
  • Lượt xem : 1778
  • Lượt tải: 442
  • Đã đọc : 809
  • Kích thước : 6.46 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6

Cuốn sách giáo khoa tiếng nhật 6 do Nhà xuất bản giáo Dục ấn hành dành cho học sinh lớp 6 có tài liệu để tiếp cận và làm quen với ngôn ngữ tiếng nhật. Sách giúp các em phát huy các kỹ năng Nghe, nói đọc viết. Tiếng nhật 6 bao gồm 12 đơn vị học bài, mỗi đơn vị học bài tương đương 8 tiết học trên lớp. Nội dung sách liên quan đến các chủ đề gần gụi với cuộc sống hàng ngày: về Nhà trường, gia đình, bạn bè, xã hội...

Danh sách bình luận

Brand Slider