Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Minh Thuyết
  • Lượt đọc : 4.131
  • Kích thước : 27.43 MB
  • Số trang : 183
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.737
  • Số lượt xem : 24.264
  • Đọc trên điện thoại :
Sách tiếng việt lớp 5 tập 1 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục. Gồm những nội dung chính sau:
Chủ điêm 1-2-3: Việt Nam Tổ Quốc em
Chủ điểm 4-5-6: Cánh chim hòa bình
Chủ điểm 7-8-9: Con người với thiên nhiên
Chủ điểm 10: Ôn tập giữa kì I
Chủ điểm 11-12-13: Giữ lấy màu xanh

Thuộc bộ sách