Sách Giáo Khoa Tin Học 10

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Sĩ Đàm
  • Lượt đọc : 36.621
  • Kích thước : 25.61 MB
  • Số trang : 177
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 12.145
  • Số lượt xem : 87.220
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giáo khoa Tin học 10 do tác giả Hồ Sĩ Đàm làm chủ biên, biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo nhằm cung cấp cho các em các khái niệm, kiến thức về tin học, các vấn đề về thông tin, dữ liệu...

Thuộc bộ sách