Sách Giáo Khoa Tin Học 10

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Sĩ Đàm
  • Lượt đọc : 36.599
  • Kích thước : 25.61 MB
  • Số trang : 177
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 12.135
  • Số lượt xem : 86.921
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Khoa Tin Học 10 trên điện thoại
Cuốn sách giáo khoa Tin học 10 do tác giả Hồ Sĩ Đàm làm chủ biên, biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo nhằm cung cấp cho các em các khái niệm, kiến thức về tin học, các vấn đề về thông tin, dữ liệu...

Thuộc bộ sách