Sách Giáo Khoa Tin Học 10
Sách Giáo Khoa Tin Học 10

Sách Giáo Khoa Tin Học 10

Tác giả : Hồ Sĩ Đàm

  • Số trang : 177
  • Lượt xem : 39873
  • Lượt tải: 6307
  • Đã đọc : 22642
  • Kích thước : 25.61 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Sách Giáo Khoa Tin Học 10

Cuốn sách giáo khoa Tin học 10 do tác giả Hồ Sĩ Đàm làm chủ biên, biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo nhằm cung cấp cho các em các khái niệm, kiến thức về tin học, các vấn đề về thông tin, dữ liệu...

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ sách giáo khoa lớp 10

Xem chi tiết

Brand Slider