Sách Giáo Khoa Tin Học 11
Sách Giáo Khoa Tin Học 11

Sách Giáo Khoa Tin Học 11

Tác giả : Hồ Sĩ Đàm

  • Số trang : 145
  • Lượt xem : 28324
  • Lượt tải: 4050
  • Đã đọc : 16351
  • Kích thước : 19.59 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Sách Giáo Khoa Tin Học 11

Cuốn sách Sách Giáo Khoa Tin Học 11 - biên soạn theo chương trình mới của bộ giáo dục và đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 11 làm quen với các khái niệm về lập trình , ngôn ngữ lập trình , phần mềm ..

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ sách giáo khoa lớp 11

Xem chi tiết

Brand Slider