Trang chủ
Sách Giáo Khoa Tin Học 11
Sách Giáo Khoa Tin Học 11

Sách Giáo Khoa Tin Học 11

Tác giả : Hồ Sĩ Đàm

Số trang : 145

Lượt xem : 40.359

Lượt tải : 6.309

Lượt đọc : 20.431

Kích thước : 19.59 MB

Thể loại :

Lớp 11 Giáo dục

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Sách Giáo Khoa Tin Học 11 trên điện thoại

Cuốn sách Sách Giáo Khoa Tin Học 11 - biên soạn theo chương trình mới của bộ giáo dục và đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 11 làm quen với các khái niệm về lập trình , ngôn ngữ lập trình , phần mềm ..

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích