Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Sĩ Đàm
  • Lượt đọc : 33.353
  • Kích thước : 19.78 MB
  • Số trang : 137
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 13.752
  • Số lượt xem : 79.927
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giáo khoa Tin học 12 do tác giả Hồ Sĩ Đàm làm chủ biên, biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 12 tiếp cận với các khái niệm tin học liên quan đến cơ sở dữ liệu...

Thuộc bộ sách