Sách Giáo Khoa Tin Học 12
Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Tác giả : Hồ Sĩ Đàm

  • Số trang : 137
  • Lượt xem : 42893
  • Lượt tải: 6438
  • Đã đọc : 27061
  • Kích thước : 19.78 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Cuốn sách giáo khoa Tin học 12 do tác giả Hồ Sĩ Đàm làm chủ biên, biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 12 tiếp cận với các khái niệm tin học liên quan đến cơ sở dữ liệu...

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ sách giáo khoa lớp 12

Xem chi tiết

Brand Slider