Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Cuốn sách giáo khoa Tin học 12 do tác giả Hồ Sĩ Đàm làm chủ biên, biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 12 tiếp cận với các khái niệm tin học liên quan đến cơ sở dữ liệu...

  • Tác giả: Hồ Sĩ Đàm
  • Số trang: 137
  • Lượt xem: 31
  • Lượt tải: 2
  • Đã đọc: 2
  • Kích thước: 19.78 Mb