Trang chủ
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 Tập 2
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 Tập 2

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 Tập 2

Tác giả : Phan Đức Chính

Số trang : 138

Lượt xem : 31.961

Lượt tải : 8.682

Lượt đọc : 17.457

Kích thước : 4.82 MB

Thể loại :

Lớp 9 Giáo dục

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 Tập 2 trên điện thoại

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2

CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
Ôn tập chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Đề kiểm 15 phút – Chương 3 – Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 9
CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).
Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Ôn tập chương IV – Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số 9

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích