Sách Giáo Khoa Vật Lí 11 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thế Khôi
  • Lượt đọc : 551
  • Kích thước : 74.62 MB
  • Số trang : 295
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.428
  • Số lượt xem : 3.522
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giáo khoa vật lý 11 nâng cao được soạn thảo theo chương trình vật lý của Bộ giáo dục và Đào tạo, sách bao gồm 7 chương: Chương I – điện tích điện trường chương ii – dòng điện không đổi chương iii – dòng điện trong các môi trường chương iv – từ trường chương v– cảm ứng điện từ chương vi – khúc xạ ánh sáng chương vii – mắt và các dụng cụ quang.

Nội dung cuốn sách giáo khoa vật lý 11 nâng cao gồm 56 bài học:

Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toan điện tích
Bài 3. Điện trường
Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế
Bài 5. Bài tập về lực Cu-lông và điện trường
Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường
Bài 7. Tụ điện
Bài 8. Năng lượng điện trường
Bài 9. Bài tập về tụ điện
Bài đọc thêm. Máy sao chụp quang học (photocopy)
Tóm tắt chương I
Bài 10. Dòng điện không đổi Nguồn điện
Bài 11. Pin và acquy
Bài 12. Điện năng và Công suất điện. Định luật Jun – Len-xơ
Bài 13. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 14. Định luật Ôm đối với các loại mạch điện. Mắc các nguồn điện thành bộ
Bài 15. Bài tập về định luật Ôm và Công suất điện
Bài đọc thêm Điện tâm đồ
Bài 16. Thực hành. Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện
Tóm tắt chương II
Bài 17. Dòng điện trong kim loại
Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn
Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-day
Bài 20. Bài tập về dòng điện trong kim loại và chất điện phân
Bài 21. Dòng điện trong chân không
Bài 22. Dòng điện trong chất khí
Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn
Bài 24. Linh kiện bán dẫn
Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito
Tóm tắt chương III
Bài 26. Từ trường
Bài 27. Phương và chiếu của lực từ tác dụng lên dòng điện
Bài 28. Cảm ứng từ. Định luật Am-pe
Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản
Bài 30. Bài tập về từ trường
Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe
Bài 32. Lực Lo-геп-xơ
Bài 33. Khung dây có dong điện đặt trong từ trường
Bài 34. Sự từ hoá các chất. Sắt từ
Bài 35. Từ trường Trái Đất
Bài 36. Bài tập về lực từ
Bài đọc thêm. Từ trường và máy gia tốc
Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất
Tóm tắt chương IV
Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động
Bài 40. Dòng điện Fu-cô
Bài 41. Hiện tượng tự Cảm
Bài 42. Nãng lượng từ trường
Bài 43. Bài lập về cảm ứng điện từ
Bài đọc thêm. Một số mốc thời gian đáng lưս ý trong lĩnh vực điện từ
Tóm tắt chương V
Bài 44. Khúc xạ ánh sáng
Bài 45. Phản xạ toàn phần
Bài 46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần
Bài đọc thêm. Hiện tượng ảo ảnh
Tóm tắt chương VI
Bài 47. Lăng kính
Bài 48. Thấu kinh mỏng
Bài 49. Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng
Bài 50. Mắt
Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục
Bài 52. Kính úp
Bài 53. Kính hiển vi
Bài 54. Kính thiên văn
Bài 55. Bài tập về dụng cụ quang
Bài 56. Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì
Tóm tắt chương VII

Thuộc bộ sách