Sách Giáo Khoa Vật Lí 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Lương Duyên Bình
  • Lượt đọc : 14.887
  • Kích thước : 16.38 MB
  • Số trang : 235
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 12.471
  • Số lượt xem : 58.337
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Khoa Vật Lí 12 trên điện thoại
Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 bao gồm 8 chương:Dao Động Cơ,Sóng Cơ Và Sóng Âm,Dòng Điện Xoay Chiều,Dao Động Và Sóng Điện Từ,Sóng Ánh Sáng,Lượng Tự Ánh Sáng,Hạt Nhân Nguyên Tử,Từ Vi Mô Đên Vĩ Mô

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12, bao gồm 8 chương :

Chương I – Dao Động Cơ
Chương Ii – Sóng Cơ Và Sóng Âm
Chương Iii – Dòng Điện Xoay Chiều
Chương Iv – Dao Động Và Sóng Điện Từ
Chương V – Sóng Ánh Sáng
Chương Vi – Lượng Tự Ánh Sáng
Chương Vii – Hạt Nhân Nguyên Tử
Chương Viii – Từ Vi Mô Đên Vĩ Mô

Thuộc bộ sách