Sách Giáo Viên Giáo Dục Công Dân 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Huỳnh Văn Sơn
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 20.00 MB
  • Số trang : 122
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 90
  • Số lượt xem : 1.759
  • Đọc trên điện thoại :
Quý thầy, cô giáo thân mến!

Với mong muốn đồng hành cùng quý thầy, cô giáo dạy môn Giáo dục công dân, nhóm tác giả SGK Giáo dục công dân 7 của bộ sách Chân trời sáng tạo đã tâm huyết, đầu tư biên soạn Giáo dục công dân 7 - Sách giáo viên. Sách bao gồm: một số vấn đề cơ bản của phương pháp, kĩ thuật dạy học Giáo dục công dân 7 và những vấn đề có liên quan về xây dựng kế hoạch bài dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong môn học này.

Sách giáo viên khai thác theo hướng thiết thực và hiệu quả cho việc dạy và học môn này, cụ thể như sau:

Phần nội dung chung, các vấn đề cơ bản đảm bảo phù hợp với định hướng dạy học phát triển phẩm chất, năng lực và nhất quán với các chuyên đề bồi dưỡng phục vụ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên cả nước.

Phần nội dung cụ thể, nhóm tác giả tập trung vào các tri thức cơ bản kèm theo đó là các ví dụ minh hoạ cụ thể và các gợi mở để khai thác, tổ chức các chủ đề, bài học cụ thể. Với mỗi bài học, chủ đề cụ thể, nhóm tác giả đã tập trung khai thác cách thức tổ chức các hoạt động của giáo viên theo phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Trên cơ sở đó, các thầy cô có thể tiến hành theo điều kiện cụ thể của nhà trường và thế mạnh của bản thân và nhất là dựa trên phẩm chất, năng lực của học sinh để phát triển các em nhằm đáp ứng các yêu cầu cần đạt đã đề ra.

Rất mong cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý thầy cô. Những nội dung trong sách giáo viên sẽ là những định hướng, gợi mở thú vị để các thầy cô tạo nên những tiết học ý nghĩa, tạo được những cảm xúc tích cực cho giáo viên và học sinh. Chúc quý thầy cô sẽ có những kế hoạch bài dạy thật hiệu quả!