Sách Giáo Viên Ngữ Văn 7 Tập Một – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Giáo dục ;Lớp 7
Tác giả : Bùi Mạnh Hùng
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 34.44 MB
  • Số trang : 170
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 622
  • Số lượt xem : 4.054
  • Đọc trên điện thoại :
Ngữ văn 7 - SGV là tài liệu hướng dẫn dành cho các thầy cô dạy học SGK Ngữ văn 7, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tiếp nối SGK Ngữ văn 6, SGK Ngữ văn 7 chú trọng phát huy vai trò thiết kế, tổ chức, hướng dẫn của GV và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình dạy và học. Để đạt được yêu cầu này, Ngữ văn 7 – SGV trình bày tường minh các yêu cầu cần đạt ở từng bài học và hướng dẫn chi tiết, cụ thể các hoạt động mà GV và HS cần tiến hành trong mỗi giờ dạy – học.

Tương tự Ngữ văn 6 - SGV, Ngữ văn 7 - SGV cũng gồm hai phần: Hướng dẫn chung và Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể. Phần Hướng dẫn chung thuyết minh về yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018; giới thiệu quan điểm biên soạn, những điểm mới cơ bản, cấu trúc sách và cấu trúc bài học của SGK Ngữ văn 7 định hướng đổi mới phương pháp dạy học và hướng dẫn dạy học các nội dung cơ bản của bài học, đặt cơ sở cho phân Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể. Ngoài ra, phần này còn có một số lưu ý trong việc lập kế hoạch dạy học SGK Ngữ văn 7 và thông tin về tài liệu bổ trợ.

Tương ứng với mỗi bài học trong SHS có một bài hướng dẫn dạy học trong SGV. Mỗi bài hướng dẫn dạy học đều gồm các phần: Yêu cầu cần đạt, Chuẩn bị, Tổ chức hoạt động dạy học. các hoạt động dạy học trong SGV được triển khai g đã được thiết kế do mỏ khá rộng bám sát những nội dung đã được thiết kế trong SHS. Những nội dung hướng dẫn dạy học các bài vừa chi tiết vừa tạo độ mở khá rộng cho GV. Với những hướng dẫn này, GV có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đối tượng HS. Ngữ văn 7 – SGV đặc biệt chú trọng hỗ trợ GV đổi mới phương pháp dạy học, tạo cơ hội cho GV và HS tương tác tích cực trong quá trình dạy học trên lớp, hướng dẫn GV cách hỗ trợ HS phát triển khả năng tự học.

Ngữ văn 7 – SGV sẽ là tài liệu hướng dẫn dạy học hữu ích đối với mỗi GV trong quá trình đổi mới môn học Ngữ văn ở trường phổ thông. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, nhưng cuốn sách chắc vẫn còn những thiếu sót. Chúng tôi mong thường xuyên nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn đọc quan tâm để có thể chỉnh lí, hoàn thiện sách nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới dạy học Ngữ văn.

Sách liên quan