Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 1.216
  • Kích thước : 57.46 MB
  • Số trang : 304
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.307
  • Số lượt xem : 6.908
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5 tập một gồm 10 Unit, từ Unit 1 đến Unit 10. Tập hai gồm 10 Unit từ Unit 11 đến Unit 20. Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.