Sổ tay công trình sư thi công

Tác giả : Giang Chính Vinh
  • Lượt đọc : 14
  • Kích thước : 48.89 MB
  • Số trang : 1084
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 140
  • Số lượt xem : 934
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sổ tay công trình sư thi công trên điện thoại
Sổ tay công trình sư thi công công trình kiến trúc gọi tắt là Sổ tay công trình sư thi công do Tổng công trình sư Giang Chính Vinh làm chủ biên, được Nhà xuất bản Nông nghiệp Trung Quốc ấn hành là sổ tay công cụ, là quyển sách tập hợp khối ví thức cơ bản mà công trình sư xây dựng cần phải nắm vững, nội dung gồm 5 lĩnh vực quan trọng như:
1. Công tác chuẩn bị thi công
2. Kĩ thuật thi công (gồm 18 chương như: Đào đắp đất, nổ mìn, nền móng, các loại kết cấu, cẩu dựng lắp ráp, phòng nước, chống mối mọt, các dạng mặt sàn, trang trí và giàn giáo, v.v...)
3. Kiểm soát chất lượng thi công
4. Quản lí hiện đại và kĩ thuật an toàn 5. Tài liệu kĩ thuật thường dùng trong thi công
Quyển sách có nội dung khoa học súc tích, được truyền bá sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, nên đã tái bản đến 9 lần.
Nhận thấy tác phẩm có tính hiệu ích cao, cập nhật có hệ thống kĩ thuật thi công hiện đại, tổ chức quản lí có bài bản, khoa học mà thực dụng, trang bị nhiều giải pháp giúp cho các công trình sư thi công áp dụng một cách hợp lí, an toàn, đảm bảo chất lượng, ứng phó nhanh chóng kịp thời với những diễn biến đan xen, dồn dập trong quá trình xây dựng công trình, Nhà xuất bản Xây dựng tổ chức biên dịch trọn bộ tập số tay kĩ thuật xây dựng này với 22 chương (chỉ lược bỏ chương thi công mùa đông) để phục vụ đông đảo các công trình sư thi công ở khắp mọi miền tổ quốc và các nhà quản lí hữu quan đang cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước với trình độ đô thị hóa ngày càng cao ở Việt Nam.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.