Sổ tay lập trình CNC - Thực hành - Lập trình gia công trên máy CNC

CNC là bước phát triển kế tiếp của máy công cụ trong thời đại công nghệ thông tin. Nói chung các nguyên lý và phương pháp gia công cắt gọt trên máy công cụ cổ điển (tiện, phay, bào, khoan, khoét, doa, gia công ren,..) và trên máy CNC hầu như không thay đổi, chủ yếu dựa trên chuyển động của phôi (chi tiết) và chuyển động của dụng cụ cắt theo hệ quy chiếu được chọn trước. khác biệt cơ bản giữ công nghệ gia công cổ điển và công nghệ CNC là hệ thống điều khiển. công nghệ cổ điển thường áp dụng điều khiển bằng cấu trúc cam, các replay, và một số mạc điều khiển đơn giản, còn công nghệ CNC áp dụng điều khiển bằng chương trình máy tính.

  • Tác giả: Trần Thế San
  • Số trang: 456
  • Lượt xem: 40
  • Lượt tải: 5
  • Đã đọc: 13
  • Kích thước: 13.05 Mb