Sổ tay tiếng anh kỹ thuật
Sổ tay tiếng anh kỹ thuật

Sổ tay tiếng anh kỹ thuật

Tác giả : Sưu tầm

  • Số trang : 713
  • Lượt xem : 411
  • Lượt tải: 147
  • Đã đọc : 93
  • Kích thước : 54.25 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Sổ tay tiếng anh kỹ thuật

Nhu cầu học tiếng anh trong các nghành kỹ thuật ngày càng tăng trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu đó, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách này. Nội dung cuốn sách bao gồm Phần mở đầu, phần thuật ngữ và phần số liệu.
- Phần mở đầu nhóm tác giả giới thiệu lối phiên âm quốc tế mới nhất
- Phần các thuật ngữ được phân loại theo từng chủ đề bao quát trong nghành cơ khí, từ vẽ kỹ thuật đến nguyên lý máy…
- Phần số liệu gồm các hình vẽ, các bảng tiêu chuẩn…

Danh sách bình luận

Brand Slider