Speak English Fluently

Cuốn sách "Speak English Fluently" đề cập đến vấn đề khó khăn muôn thuở đối với người học tiếng anh đó là khả năng tự tin để nói chuyện một cách thành thạo trôi chảy. Đó vấn đề là rất phổ biến với người nói. Do một số yếu tố tâm lý như nhút nhát, tự ý thức, căng thẳng, phân tâm vv, người nói có thể cảm thấy hình thành một cục mắc trong cổ họng của mình. Do đó, anh ta cảm thấy khó khăn để hoàn thành ý tưởng-đơn vị mà anh ta muốn diễn đạt.

Trên cơ sở đó cuốn sách sẽ hướng dẫn người học một cách cụ thể để vượt qua chính mình và làm chủ ngôn ngữ.

  • Tác giả: Dr. Mahendra Saraswat
  • Số trang: 240
  • Lượt xem: 37
  • Lượt tải: 1
  • Đã đọc: 4
  • Kích thước: 1.01 Mb