Sức mạnh của cái Đúng

Tác giả : Nguyễn Trần Bạt
  • Lượt đọc : 274
  • Kích thước : 8.80 MB
  • Số trang : 439
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 808
  • Số lượt xem : 3.339
  • Đọc trên điện thoại :
“Giá trị thật sự của con người chính là sự cống hiến của nó. Toàn bộ hạnh phúc của một nhà khoa học là sự cống hiến, là sự phát hiện lẽ phải ở cấp thấp, chân lý ở cấp cao và triết học ở cấp tuyệt đối”.

Trong hai mươi năm qua, đất nước ta đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ chưa từng thấy về kinh tế, xã hội. Cùng với sự “chuyển mình” đó cũng kéo theo hàng loạt các vấn đề về an sinh xã hội, môi trường, giáo dục, chủ quyền lãnh thổ… gây nên nhức nhối cho toàn xã hội. Bài toán đặt ra cho các nhà lãnh đạo đất nước là phải làm sao vừa có thể đưa đất nước vươn lên phát triển bền vững, vừa giải quyết được các vấn đề còn tồn đọng. Và hơn ai hết, chúng ta,, những trí thức, cần lên tiếng, cần góp hành động, gánh vác trên vai nhiệm vụ to lớn và lâu dài này.

Phát triển kinh tế cần đi đôi với trách nhiệm xã hội, người đọc có thể cảm nhận thấy giá trị của con người, của niềm tin, của lẽ phải, những nền tảng chung của sự phát triển. Tác giả đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm từ các vấn đề về kinh tế như cách thu hút và sử dụng vốn ODA, phát triển kinh tế tư nhân, cải cách quản lý cho đến những vấn đề xã hội quan tâm như tham nhũng quyền lực, cải cách giáo dục,… theo một cách rất riêng của Nguyễn Trần Bạt.

Đề cao cái đúng, tác giả cho thấy niềm tin vào con người, vào sự chân thành và sự hy sinh cho đất nước. Mọi người, dù ở tầng lớp nào, vị trí nào, đều có quyền đưa ra tiếng nói của mình.

Trước cái đúng, chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều cần phải nhận thức được bản thân mình cần làm gì để lan tỏa đươc sức mạnh đó. Cuốn sách như một lời thì thầm, khơi gợi lên những phần tinh khiết nhất trong mỗi con người, đặc biệt là những người trẻ như chúng ta, dám nghĩ, dám nói, dám hành động, không vì cái tôi riêng mà vì lợi ích chung của toàn xã hội. Đây chắc chắn là một cuốn sách có thể giúp chúng ta đánh thức góc tốt đẹp trong sâu thẳm tâm hồn và đặc biệt là hướng cho những người trẻ sắp bước chân vào xã hội, sắp gánh vác vận mệnh đất nước một con đường đúng đắn.