Summertime Math
Summertime Math

Summertime Math

Tác giả : Chưa rõ

  • Số trang : 15
  • Lượt xem : 266
  • Lượt tải: 29
  • Đã đọc : 96
  • Kích thước : 1.72 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Summertime Math

Sách luyện tư duy toán cho trẻ mầm non, đây là sách tiếng anh theo chuẩn quốc tế, giúp trẻ em tiếp xúc với toán từ sớm và cả tiếng anh

Danh sách bình luận

Brand Slider