Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Huỳnh Văn Sơn
  • Lượt đọc : 156
  • Kích thước : 10.87 MB
  • Số trang : 62
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 81
  • Số lượt xem : 1.090
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo khoa (SGK) Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 là một trong những quyển sách đòi hỏi nhiều tiêu chí. Nhóm tác giả đã cố gắng chọn lựa ngữ liệu, kết cấu kịch bản trong chủ đề, sao cho vừa khoa học, vừa đạt mục tiêu rèn luyện các giá trị đạo đức, kĩ năng sống, giáo dục kinh tế, pháp luật mà vẫn đảm bảo sự khai thác hiệu quả về cảm xúc của học sinh (HS) với sự rung động, thông hiểu tích cực.

SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 dựa trên nguyên tắc của sự trải nghiệm và khám phá của HS, tập trung khai thác các hoạt động cụ thể của người học theo định hướng người học là trung tâm. Trên cơ sở HS khám phá, tích luỹ các biểu tượng, giá trị, kiến tạo các tri thức, xác lập các mô hình kĩ năng, các hành động cần rèn luyện,... mà những chuẩn mực đạo đức, giá trị đạo đức, kĩ năng sống,... được hình thành và phát triển. Đây cũng chính là đặc trưng của dạy học phát triển năng lực, phẩm chất của người học mà nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng.

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 được thiết kế dựa trên hiểu biết về SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 với mục tiêu đảm bảo sao cho thầy cô có thể làm chủ sách này, thực hành thiết kế các hoạt động tích cực của HS dựa trên sự đan cài khéo léo thông qua những suy nghĩ, cảm nhận, tự đánh giá và những rung cảm của các em một cách tự nhiên. Như vậy, các chủ đề, bài học sẽ trở nên vừa sức, gần gũi và quen thuộc với các em, cũng có nghĩa là hiệu quả dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật được đảm bảo.

Tài liệu này được thực hiện theo các nội dung tuyến tính. Trong tài liệu, các nội dung được đảm bảo nhất quán với Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 và các chuyên đề quý thầy cô đang được bồi dưỡng để triển khai chương trình môn Giáo dụ công dân hướng đến mục tiêu giúp cho thầy cô tổ chức sao cho hiệu quả môn học này.

Hi vọng tài liệu sẽ đáp ứng những mong mỏi của quý thầy cô để thầy cô có thể làm chủ

và sẵn sàng thực hiện CTGDPT 2018 cũng như môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật. Kính chúc quý thầy cô thành công, hạnh phúc và ngày càng yêu thích môn Giáo dục công dân nhiều hơn trong thực tiễn dạy học và giáo dục của mình.