Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 201
  • Kích thước : 12.75 MB
  • Số trang : 69
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 132
  • Số lượt xem : 2.223
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.
I. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SGK MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1. Định hướng, yêu cầu cơ bản chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật đáp ứng yêu cấu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cho người học.......
2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10.
3. Hướng dẫn dạy học các dạng bài..

IV. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP.
1. Đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực
2. Gợi ý, ví dụ minh hoạ (trong sách) về hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, tự đánh giá

V. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ THIẾT BỊ GIÁO DỤC

1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách GV.
2. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, tham khảo.
3. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4. Khai thác thiết bị trong dạy học Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

I. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

1. Hai kiểu cấu trúc kế hoạch bài dạy (giáo án)
2.Quy trinh thiết kế kế hoạch bài dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

II. BÀI SOẠN MINH HỌA