Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp Bản 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Thị Kim Thoa
  • Lượt đọc : 79
  • Kích thước : 11.13 MB
  • Số trang : 78
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 78
  • Số lượt xem : 791
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp Bản 1 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG ..

1. Giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
2. Phân tích cấu trúc sách và cấu trúc chủ đề ....
3. Phương pháp tổ chức hoạt động
4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá .
5. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6. Hướng dẫn sử dụng thiết bị trong Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 .
7. Một số gợi ý về lập kế hoạch giáo dục.

PHẦN HAI. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt dưới cờ.
2. Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt lớp
3. Hướng dẫn tổ chức Hoạt động giáo dục theo chủ đề (thường xuyên)

PHẦN BA. CÁC NỘI DUNG KHÁC.

1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp 7.

2. Hướng dẫn sử dụng Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7