Trang chủ
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Khoa Học Tự Nhiên 7 – Chân Trời Sáng Tạo
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Khoa Học Tự Nhiên 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Khoa Học Tự Nhiên 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Cao Cự Giác

Số trang : 62

Lượt xem : 1.055

Lượt tải : 157

Lượt đọc : 238

Kích thước : 1.52 MB

Đăng lúc : 8 tháng trước

Thể loại :

Lớp 7 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Khoa Học Tự Nhiên 7 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

PHẦN MỘT: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Khái quát về chương trình môn học.

2. Giới thiệu chung về Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên .

3. Phương pháp dạy học

4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Khoa học tự nhiên

5. Giới thiệu tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị giáo dục.

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

1. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy
2. Bài soạn minh hoạ.

Có thể bạn sẽ thích