Trang chủ
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Chân Trời Sáng Tạo
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Hà Bích Liên

Số trang : 52

Lượt xem : 571

Lượt tải : 56

Lượt đọc : 196

Kích thước : 1.69 MB

Đăng lúc : 9 tháng trước

Thể loại :

Lớp 7 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

MỤC LỤC
PHẦN MỘT: HƯỚNG DẪN CHUNG 1. QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7

I.1. Quan điểm biên soạn sách

1.2. Những điểm mới

2. CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC

2.1. Cấu trúc sách

2.2. Cấu trúc bài học

2.3. So sánh những khác biệt giữa SGK mới với SGK hiện hành

2.4. Phân tích một số chủ đề bài học đặc trưng

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

3.1. Phần Lịch sử

3.2. Phần Địa lí 4. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

4,1. Hướng dẫn chung

4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC MỘT SỐ DẠNG BÀI

1. Phần Lịch sử 2 Phần Địa lí

PHẦN BA: CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Hướng dẫn sử dụng SGV

2 Hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách, thiết bị giáo dục, học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Có thể bạn sẽ thích