Trang chủ
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Mĩ Thuật 7 Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Mĩ Thuật 7 Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Mĩ Thuật 7 Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Hoàng Minh Phúc

Số trang : 54

Lượt xem : 563

Lượt tải : 26

Lượt đọc : 168

Kích thước : 1.15 MB

Đăng lúc : 9 tháng trước

Thể loại :

Lớp 7 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Mĩ Thuật 7 Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

Nhằm giúp cho các giáo viên (GV) mĩ thuật Trung học cơ sở hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT–BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện hiệu quả dạy học môn Mĩ thuật theo SGK Mĩ thuật 7 – Bản 2, bộ sách Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Mĩ thuật lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo.

Cuốn tài liệu được cấu trúc gồm 3 phần:

Phần một: Hướng dẫn chung

Nội dung phần này tập trung giới thiệu về SGK Mĩ thuật 7: quan điểm biên soạn, những điểm mới của SGK Mĩ thuật 7, cấu trúc sách và cấu trúc bài học trong SGK, về phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Mĩ thuật, hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học môn Mĩ thuật.

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài/ tổ chức hoạt động

Nội dung phần này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cách tổ chức dạy học một số dạng bài cơ bản trong SGK Mĩ thuật 7 – Bản 2, bộ sách Chân trời sáng tạo như dạng bài Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng và tích hợp với nội dung lí luận và lịch sử mĩ thuật.

Phần ba: Các nội dung khác

Nội dung phần này chú trọng giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng SGV môn Mĩ thuật 7 và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo môn Mĩ thuật.

Trân trọng cảm ơn!

Có thể bạn sẽ thích