Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sinh Học 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Hoàng Đương
  • Lượt đọc : 179
  • Kích thước : 5.82 MB
  • Số trang : 54
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 113
  • Số lượt xem : 1.492
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Sinh học lớp 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn nhằm giúp giáo viên có cái nhìn tổng quát về sách giáo khoa Sinh học 10, qua đó, giúp cho giáo viên tổ chức hiệu quả các hoạt động dạy học theo từng bài học trong sách giáo

khoa Sinh học 10. Tài liệu tập trung hướng dẫn giáo viên các nội dung sau:

- Khái quát chương trình môn học: giúp giáo viên nắm được quan điểm và xu hướng tiếp cận của Chương trình môn Sinh học nói chung và Sinh học 10 nói riêng.

- Giới thiệu chung về sách giáo khoa và sách chuyên đề học tập Sinh học 10: trình bày chi tiết về quan điểm biên soạn, những điểm mới nổi bật của sách giáo khoa và sách chuyên đề học tập Sinh học 10, gồm có: quan điểm, triết li biên soạn; cấu trúc sách; mục tiêu và cách tiếp cận; nội dung; thiết kế và tổ chức hoạt động; cách trình bày; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; đánh giá kết quả giáo dục; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng

đồng trong việc tổ chức dạy học môn Sinh học 10. – Phương pháp và kĩ thuật dạy học: định hướng và gợi ý cho giáo viên một số phương pháp và kĩ thuật dạy học đối với từng nội dung kiến thức có trong sách giáo khoa và sách chuyên đề học tập Sinh học 10. — Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thông qua nhiều công cụ đánh giá khác nhau. – Giới thiệu tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị giáo dục.

Ngoài ra, để thuận lợi cho việc tổ chức dạy học trong nhà trường, nhóm tác giả cũng để xuất khung phân phối chương trình dự kiến dành cho sách giáo khoa và sách chuyên đề học tập Sinh học 10. Tuỳ theo tình hình thực tế, nhà trường có thể sắp xếp lại khung phân phối chương trình cho phù hợp. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã nỗ lực hết mình để biên soạn một tài liệu phù hợp giúp hỗ trợ cho giáo viên trong việc dạy học theo sách giáo khoa mới. Dù vậy, sách vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Các tác giả rất mong nhận được những góp ý từ quý Thầy, Cô ở các trường Trung học phổ thông để tài liệu được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!