Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Giáo Dục Thể Chất 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 73
  • Kích thước : 8.10 MB
  • Số trang : 56
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 30
  • Số lượt xem : 1.092
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Giáo Dục Thể Chất 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
Phần 1 : Hướng Dẫn chung
Phần 2 : Gợi ý, Hướng dẫn về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Phần 3 : Gợi ý, Hướng dẫn dạy học