Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Tin Học 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 95
  • Kích thước : 6.53 MB
  • Số trang : 37
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 152
  • Số lượt xem : 1.436
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Tin Học 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 MÔN TIN HỌC
1.1. Quan điểm biên soạn.
1.2. Cách tiếp cận mới của sách giáo khoa môn Tin học.
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIN HỌC LỚP 7
2.1. Phân tích nội dung
2.2. Phân tích ma trận nội dung.
2.3. Phân tích kết cấu các chủ đề/bài học....
2.4. Cấu trúc mỗi chủ đề/bài học theo các mạch kiến thức.
25. Phân tích một số chủ đề/bài học đặc trưng

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Tin học
3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học/tổ chức hoạt động...

4. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC.
4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất.
4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Tin học.

5. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC
5.1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách giáo viên.
5.2. Giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học

PHẦN HAI. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI 1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)

1.1. Một số lưu ý lập kế hoạch dạy học môn Tin học.
1.2. Cấu trúc của kế hoạch bài dạy

2. BÀI SOẠN MINH HỌA
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu