Trang chủ
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 7 – Chân Trời Sáng Tạo
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Trần Đức Huyên

Số trang : 70

Lượt xem : 918

Lượt tải : 135

Lượt đọc : 217

Kích thước : 3.16 MB

Đăng lúc : 6 tháng trước

Thể loại :

Lớp 7 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 7 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

Chương trình môn Toán quán triệt các quy định cơ bản được nêu trong chương trình tổng thể; kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình hiện hành và các chương trình trước đó; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng chương trình môn học của các nước tiên tiến trên thế giới, tiếp cận những thành tựu của khoa học giáo dục, có tính đến điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam.

Có thể bạn sẽ thích