Tài Liệu Hướng Dẫn Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 9
Tài Liệu Hướng Dẫn Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 9

Tài Liệu Hướng Dẫn Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 9

Tác giả : Nhiều tác giả

  • Số trang : 273
  • Lượt xem : 135
  • Lượt tải: 13
  • Đã đọc : 22
  • Kích thước : 2.61 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tài Liệu Hướng Dẫn Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 9

Cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Giáo dục công dân lớp 9” hướng dẫn cách thức gia công sách giáo khoa hiện hành để dạy theo phương pháp Mô hình Trường học mới đối với loại bài học kiến thức mới : chuyển các bài học hiện nay (mỗi bài dạy học trong 1 tiết – 45 phút – thành bài học theo chủ đề và quy trình hoạt động học thống nhất). GV cũng có thể sử dụng trực tiếp các bài minh hoạ trong tài liệu này.

Danh sách bình luận

Brand Slider