Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Đạo Đức 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Thanh Bình
  • Lượt đọc : 232
  • Kích thước : 36.66 MB
  • Số trang : 67
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 79
  • Số lượt xem : 1.323
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

MÔN ĐẠO ĐỨC 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số bài học đạo đức

Phần ba: Các nội dung khác

Thuộc bộ sách

Sách liên quan