Trang chủ
Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Đạo Đức 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo
Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Đạo Đức 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Đạo Đức 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Trần Thanh Bình

Số trang : 67

Lượt xem : 764

Lượt tải : 64

Lượt đọc : 160

Kích thước : 36.66 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 1 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Đạo Đức 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

MỤC LỤC

MÔN ĐẠO ĐỨC 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số bài học đạo đức

Phần ba: Các nội dung khác

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích