Trang chủ
Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Mĩ Thuật 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo
Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Mĩ Thuật 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Mĩ Thuật 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Nguyễn Xuân Tiên – Hoàng Minh Phúc

Số trang : 57

Lượt xem : 708

Lượt tải : 63

Lượt đọc : 257

Kích thước : 13.06 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 1 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Mĩ Thuật 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

MỤC LỤC

MÔN Mĩ THUẬT 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài/ tổ chức hoạt động

Phần ba: Các nội dung khác

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích