Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Âm Nhạc Lớp 1 – Bộ Sách: Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 254
  • Kích thước : 25.42 MB
  • Số trang : 57
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 56
  • Số lượt xem : 1.290
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Âm Nhạc Lớp 1 – Bộ Sách: Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
MỤC LỤC

Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giới thiệu sách giáo khoa

1.1. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Âm nhạc ở cấp Tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng

1.2. Những điểm mới của sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 1

2. Cầu trúc sách và cấu trúc bài học

2.1. Cấu trúc sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 1

2.2. Cấu trúc chủ đề sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 1

3. Phương pháp dạy học

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Âm nhạc lớp 1

3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất

4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Âm nhạc lớp 1

5. Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thống hỗ trợ người dùng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống"

5.1. Giới thiệu về hệ thống tập huấn qua mạng - taphuan.nxbgd.vn

5.2. Giới thiệu về hệ thống sách điện tử – hanhtrangso.nxbgdvn

Phần hai. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI/ HOẠT ĐỘNG

1. Hát

2. Đọc nhạc

3. Nghe nhạc

4. Nhạc cụ

5. Thường thức âm nhạc

6. Vận dụng – Sáng tạo

7. Ôn tập và đánh giá kết quả học tập

7.1. Ôn tập

7.2. Đánh giá kết quả học tập

Phần ba. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

1.1. Kết cấu sách giáo viên Âm nhạc 1

1.2. Sử dụng sách giáo viên Âm nhạc 1 hiệu quả.

2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo

2.1. Cấu trúc sách bổ trợ, sách tham khảo.

2.2. Phân tích, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo

PHỤ LỤC

Thuộc bộ sách

Sách liên quan