Trang chủ
Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới Tiếng Anh 10 Global Success
Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới Tiếng Anh 10 Global Success
Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới Tiếng Anh 10 Global Success

Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới Tiếng Anh 10 Global Success

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Phượng

Số trang : 60

Lượt xem : 1.210

Lượt tải : 113

Lượt đọc : 78

Kích thước : 12.92 MB

Đăng lúc : 8 tháng trước

Thể loại :

Lớp 10 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới Tiếng Anh 10 Global Success trên điện thoại

Chương trình Tiếng Anh lớp 10 tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các định hướng chung về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả học tập và điều kiện thực hiện chương trình.

Có thể bạn sẽ thích