Trang chủ
Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Tiếng Việt 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo
Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Tiếng Việt 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Tiếng Việt 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Nguyễn Thị Ly Kha – Nguyễn Lương Hải Như

Số trang : 74

Lượt xem : 857

Lượt tải : 118

Lượt đọc : 290

Kích thước : 14.67 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 1 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Tiếng Việt 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

MỤC LỤC

MÔN TIẾNG VIỆT 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số kiểu bài

Phần ba: Các nội dung khác

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích