Trang chủ
Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Mĩ Thuật Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực
Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Mĩ Thuật Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực

Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Mĩ Thuật Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực

Tác giả : Trịnh Đức Minh – Đoàn Thị Mỹ Hương

Số trang : 49

Lượt xem : 507

Lượt tải : 64

Lượt đọc : 185

Kích thước : 13.84 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 1 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Mĩ Thuật Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực trên điện thoại

Tài liệu

TẬP HUẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI MÔN MĨ THUẬT LỚP 1

Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ SÁCH GIÁO KHOA CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Những vấn đề cơ bản của sách giáo khoa phát triển năng lực Quan niệm sách giáo khoa (SGK)

- Giáo dục phổ thông phụ thuộc vào chương trình, không phụ thuộc vào sách giáo khoa (SGK).

- SGK cụ thể hoá chương trình; SGK là một trong những liệu hướng dẫn dạy học quan trọng.

- SGK cung cấp kiến thức nền tảng, làm cơ sở phát triển những phẩm chất và năng lực người học.

1.2. Trình bày trong sách giáo khoa

Trình bày các sự kiện, cung cấp các tình huống cụ thể, cân nhắc các quá trình học tập của học sinh.

1.3. Cấu trúc của một đơn vị kiến thức

Có nhiều cấu trúc đa dạng phụ thuộc vào các đặc trưng của các chủ đề được đưa ra

14. Lựa chọn nội dung

- Các khái niệm quan trọng đều được liên hệ đến những kinh nghiệm của cuộc sống thực.

- Nội dung dựa trên nền tảng kiến thức, thiết kế cho người học.

- Khi lựa chọn nội dung cần xem xét và tiện ích.

Dựa trên những đặc trưng cơ bản về SGK phát triển năng lực để định hướng phát triển SGK "Cũng học để phát triển năng lực".

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích