Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Vũ Quang Tuyên
  • Lượt đọc : 414
  • Kích thước : 9.78 MB
  • Số trang : 57
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 101
  • Số lượt xem : 1.440
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức một số hoạt động

Phần ba: Các nội dung khác

Phụ lục: Một số vấn đề về nếp nghĩ phát triển

Thuộc bộ sách

Sách liên quan