Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực
Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực

Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực

Tác giả : Nguyễn Thuỵ Anh

  • Số trang : 63
  • Lượt xem : 150
  • Lượt tải: 17
  • Đã đọc : 60
  • Kích thước : 11.94 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ SÁCH GIÁO KHOA CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA SÁCH GIÁO KHOA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1.1. Quan niệm về sách giáo khoa

- Chương trình GDPT đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là pháp lệnh, mà GDPT cần tuân thủ, Mỗi địa phương có thể sử dụng nhiều bộ SGK khác nhau để triển khai CT GDPT mới.

– SGK cụ thể hóa Chương trình, SGK là một trong những tài liệu hướng dẫn dạy học quan trọng.

– SGK cung cấp kiến thức nền tảng, làm cơ sở phát triển những phẩm chất và năng lực người học.

1.2. Trình bày trong sách giáo khoa

Trình bày các sự kiện, cung cấp các tình huống cụ thể, cân nhắc các quá trình học tập của HS.

1.3. Cấu trúc của một đơn vị kiến thức

Có nhiều cấu trúc đa dạng phụ thuộc vào các đặc trưng của các chủ đề được đưa ra.

1.4. Lựa chọn nội dung

- Các khái niệm quan trọng đều được liên hệ đến những kinh nghiệm của cuộc sống thực.

- Nội dung dựa trên nền tảng kiến thức, thiết kế cho người học.

- Khi lựa chọn nội dung cần xem xét về tiện ích.

Dựa trên những đặc trưng cơ bản và SGK phát triển năng lực để SGK Cùng học để phát triển năng lực.

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ Tài Liệu Tập Huấn Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực Lớp 1

Xem chi tiết

Brand Slider