Trang chủ
Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Thực Hiện Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Âm Nhạc Lớp 1 Bộ Sách Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục
Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Thực Hiện Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Âm Nhạc Lớp 1 Bộ Sách Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục

Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Thực Hiện Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Âm Nhạc Lớp 1 Bộ Sách Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục

Tác giả : Đặng Châu Anh – Lương Diệu Ánh

Số trang : 48

Lượt xem : 754

Lượt tải : 87

Lượt đọc : 252

Kích thước : 12.57 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 1 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Thực Hiện Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Âm Nhạc Lớp 1 Bộ Sách Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục trên điện thoại

Lời nói đầu

Nhằm giúp cho các giáo viên âm nhạc tiểu học hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc ban hành theo Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện dạy học môn Âm nhạc theo sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1 mới hiệu quả, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Âm nhạc lớp 1 với Triết lí bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Cuốn tài liệu được cấu trúc gồm 3 phần:

Phần một: Hướng dẫn chung. Nội dung phần này tập trung giới thiệu về sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 1; về cấu trúc sách và cấu trúc bài học trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1; về phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Âm nhạc, về khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học môn Âm nhạc cũng như cách khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong dạy học môn Âm nhạc.

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài. Nội dung phần này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cho giáo viên cách tổ chức dạy học một số dạng bài cơ bản trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1, đó là các phân môn: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ và Thưởng thức âm nhạc.

Phần ba: Các nội dung khác. Nội dung phần này chú trọng giới thiệu vả hướng dẫn cho giáo viên cách sử dụng hiệu quả sách giáo viên Âm nhạc và các sách bổ trợ, sách tham khảo môn Âm nhạc.

Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Âm nhạc lớp 1 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và trên cơ sở kế thừa, phát triển những thành tựu đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực, do đó các tác giả hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, thiết thực cho các giáo viên âm nhạc khi triển khai đồng bộ, đại trà chương trình và sách giáo khoa Âm nhạc mới. Đồng thời tải liệu cũng được biên soạn theo hướng mở nhằm giúp giáo viên có thể chủ động, lính hoạt trong tổ chức dạy học để phù hợp với điều kiện của các địa phương và năng lực thực tế của học sinh trên mọi vùng miền đất nước.

Các tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và độc giả để tài liệu được hoản thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích