Trang chủ
Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Thực Hiện Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Toán Tiếng Việt Đạo Đức Lớp 1 Bộ Sách Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục
Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Thực Hiện Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Toán Tiếng Việt Đạo Đức Lớp 1 Bộ Sách Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục

Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Thực Hiện Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Toán Tiếng Việt Đạo Đức Lớp 1 Bộ Sách Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục

Tác giả : Trần Diên Hiển – Lê Phương Nga

Số trang : 140

Lượt xem : 1.205

Lượt tải : 133

Lượt đọc : 447

Kích thước : 34.55 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 1 Giáo dục

Tải xuống (34.55 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Thực Hiện Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Toán Tiếng Việt Đạo Đức Lớp 1 Bộ Sách Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục trên điện thoại

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm giúp cho các giáo viên tiểu học hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức ban hành theo Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện dạy học hiệu quả các môn học này theo sách giáo khoa mới Toán 1, Tiếng Việt 1, Đạo đức 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức 1 (Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo dục).

Cuốn tài liệu gồm 3 môn học, mỗi món có cấu trúc 3 phần:

Phần một: Hướng dẫn chung. Nội dung phần này tập trung giới thiệu về sách giáo khoa môn Toán 1/ Tiếng Việt 1/ Đạo đức 1; về cấu trúc sách và cấu trúc bài học trong sách giáo khoa Toán 1/ Tiếng Việt 1/ Đạo đức 1; về phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động: về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; về khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học cũng như cách khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong dạy học từng môn.

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài/ tổ chức hoạt động. Nội dung phần này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cho giáo viên cách tổ chức dạy học một số dạng bài cơ bản trong sách giáo khoa Toán 1/ Tiếng Việt 1/ Đạo đức 1.

Phần ba: Các nội dung khác. Nội dung phần này chú trọng giới thiệu và hướng dẫn cho giáo viên cách sử dụng hiệu quả sách giáo viên và các sách bổ trợ, sách tham khảo môn Toán/ Tiếng Việt Đạo đức.

Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức 1 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và trên cơ sở kế thừa, phát triển những thành tựu đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Do đó, các tác giả hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, thiết thực cho các giáo viên tiểu học khi triển khai đồng bộ, đại trà chương trình và sách giáo khoa mới. Đồng thời tài liệu cũng được biên soạn theo hướng mở nhằm giúp giáo viên có thể chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học để phù hợp với điều kiện của các địa phương và năng lực thực tế của học sinh trên mọi vùng miền đất nước.

Các tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và độc giả để tài liệu được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích