Tạp Chí IELTS Quyển I
Tạp Chí IELTS Quyển I

Tạp Chí IELTS Quyển I

Tác giả : IELTS Ngoc Bach

  • Số trang : 113
  • Lượt xem : 125
  • Lượt tải: 41
  • Đã đọc : 110
  • Kích thước : 38.54 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tạp Chí IELTS Quyển I

Tạp chí IELTS với nội dung và thiết kế độc quyền từ IELTS Ngoc Bach. Các trang tạp chí được biên tập công phu, nội dung là các bài mẫu band 9.0 được viết bởi Ngoc Bach cho các đề thi Speaking, Writing thi thật ở Vietnam

Danh sách bình luận

Brand Slider