Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 303 tháng 9 năm 2002
Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 303 tháng 9 năm 2002

Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 303 tháng 9 năm 2002

Tác giả : Toán Học và Tuổi trẻ

  • Số trang : 28
  • Lượt xem : 252
  • Lượt tải: 27
  • Đã đọc : 94
  • Kích thước : 4.57 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 303 tháng 9 năm 2002

Số 303 tháng phát hành tháng 9 năm 2002.
Đây là một tạp chí lâu đời về toán học, biết bao nhiêu thế hệ học sinh chuyên toán đã và từng đọc qua tạp chí này, đã từng hóng hớt, hồi hộp chờ xem kết quả kỳ trước, những bài viết hay tâm huyết của nhiều chuyên gia tâm huyết về toán. đã làm nên một toán học tuổi trẻ như hôm nay.

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Tạp chí toán học và tuổi trẻ

Xem chi tiết

Brand Slider