Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 439 tháng 1 năm 2014
Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 439 tháng 1 năm 2014

Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 439 tháng 1 năm 2014

Tác giả : Toán Học và Tuổi trẻ

  • Số trang : 36
  • Lượt xem : 142
  • Lượt tải: 2
  • Đã đọc : 81
  • Kích thước : 6.68 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 439 tháng 1 năm 2014

số 439 phát hành tháng 01 năm 2014.
Một tạp chí toán học nổi tiếng của tiếng của Việt Nam, đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh chuyên toán đã đọc qua tạp chí này rồi.

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Tạp chí toán học và tuổi trẻ

Xem chi tiết

Brand Slider