Thái Cổ Thần Vương

Tác giả : Tịnh Vô Ngân
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 34.34 MB
  • Số trang : 16353
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 78
  • Số lượt xem : 1.182
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thái Cổ Thần Vương trên điện thoại
Đồn rằng trên thiên khung của Cửu Thiên Đại Lục có chín Tinh Hà, vô số Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần.

Người luyện võ đạo có thể kết nối với Tinh Thần, làm Tinh Hồn trong bản thân thức tỉnh, trở thành tu sĩ Võ Mệnh.

Truyền thuyết kể, Võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục, mỗi một lần đột phá cảnh giới lại có thể mở ra một Tinh Môn, từ đó câu thông với một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên, đều có Võ Mệnh Tinh Thần của mình, hóa thân Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa.

Hàng tỉ sinh linh, chư thiên vạn giới, Tần Vấn Thiên cười nhìn Thương Thiên, hắn muốn làm viên Tinh Thần sáng nhất thiên không kia.