Trang chủ
Thể Loại Và Phương Pháp Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Vô Cơ 11
Thể Loại Và Phương Pháp Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Vô Cơ 11

Thể Loại Và Phương Pháp Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Vô Cơ 11

Tác giả : Dương Hoàng Giang

Số trang : 233

Lượt xem : 1.105

Lượt tải : 74

Lượt đọc : 224

Kích thước : 85.71 MB

Đăng lúc : 2 năm trước

Thể loại :

Lớp 11 Giáo dục

Tải xuống (85.71 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Thể Loại Và Phương Pháp Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Vô Cơ 11 trên điện thoại

Cuốn sách Thể Loại và Phương Pháp Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Vô Cơ 11 tác giả giới thiệu 422 bài tập hoá lớp 11 (phần đại cương và vô cơ), gồm các thể loại với các phương pháp giải các loại bài tập hoá học tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Cuồn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Phân loại các đạng bài toán hoá học và phương pháp giải.

Phần 2: Tóm tắt kiến thức cơ bản, các để bài tập.

Phần 3: Đáp số, hướng dẫn cách giải, gợi ý giải bài tập. Nội dung các bài tập, phương pháp giai rât cơ bản, phong phú, đề hiệu, đảm bao tính chính xác, khoa học.

Với cuốn sách này, tác giả tin tưởng giúp các độc giả nắm chắc, học hiệu quả môn Hoá.

Có thể bạn sẽ thích