Trang chủ
Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền
Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền
Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền
Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền
Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền

Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền

Tác giả : Thích Nhật Từ

Số trang : 103

Lượt xem : 85

Lượt tải : 20

Lượt đọc : 6

Kích thước : 0.50 MB

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền trên điện thoại

Truyền thống thiền của đức Phật bao gồm “thiền chỉ” (Samatha bhāvanā) còn gọi là thiền định và “thiền quán” (Vipassanā bhāvanā) còn gọi là “thiền minh sát” hay “thiền tuệ” (vipassanāñāṇa).
“Thiền chỉ” (samādhi bhāvanā) gồm 40 đề mục thiền, có mục đích làm cho tâm an trú và chế ngự được các trói buộc tâm.
“Thiền chỉ” là cách tu nương vào đối tượng thiền, cột tâm vào đối tượng thiền để tâm được an tĩnh, vắng lặng, dừng lặng các thói quen cũ, các nghiệp phàm, lối sống phàm ít nhất trong thời điểm thực tập “thiền chỉ”.

Có thể bạn sẽ thích