Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 6
Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 6

Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 6

Tác giả : Trần Khánh Phương, Đinh Mai Anh

  • Số trang : 212
  • Lượt xem : 71
  • Lượt tải: 3
  • Đã đọc : 52
  • Kích thước : 32.05 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 6

Thiết Kế Bài Giảng Sinh Học 6 – Trần Khánh Phương, Đinh Mai Anh

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo cho bộ môn Sinh học, đồng thời đáp ứng nhu cầu của đông đảo các thầy cô giáo, chúng tôi biên soạn cuốn sách Thiết kế bài giảng Sinh học THCS 6 này.

Cuốn sách gồm các bài thiết kế bài giảng từ theo thứ tự các bài trong sách giáo khoa Sinh học 6.

Về nội dung: Sách bám sát nội dung SGK, theo chương trình THCS. Ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm, nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết trên lớp.

Về phương pháp: Sách đã cố gắng vận dụng phương pháp dạy học mới để truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết học, tác giả còn chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của GV và HS trong quá trình dạy – học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau, trong đó cả HS và GV đều là chủ thể của hoạt động.

Danh sách bình luận

Brand Slider