Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 12 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Thị Lệ
  • Lượt đọc : 244
  • Kích thước : 20.90 MB
  • Số trang : 337
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 32
  • Số lượt xem : 858
  • Đọc trên điện thoại :
Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 12 Nâng Cao – Hoàng Thị Lệ

Với mong muốn có thể đóng góp phần nào trong việc giảm nhẹ bớt áp lực thời gian và công việc cho các giáo viên, nên tác giả đã soạn thảo cuốn “thiết kế bài giảng – tiếng anh 12 nâng cao”.

Với mỗi bài học, giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để khai thác và truyền đạt kiến thức. Ở cuốn sách này, thiết kế mỗi bài dạy như một bài mẫu chi tiết với đầy đủ các bước hoàn chỉnh, từ việc cung cấp ngữ liệu cho đến các hoạt động vừa hứng thú vừa đáp ứng được các trình độ khác nhau của học sinh trong lớp. Mỗi bài học đều bắt đầu bằng một trò chơi, vừa nhằm mục đích gây hứng thú cho học sinh vừa giúp học sinh ôn lại kiến thức trong bài học trước và để giới thiệu chủ đề mới. Như vậy, mỗi bài dạy kỹ năng bao gồm các bước sau: Warm-up, Pre-reading / …, While-reading / …, Post-reading / … và Homework.

Tương tự như vậy, mỗi bài dạy từ pháp và ngữ pháp bao gồm ;resentataion, practice (controlled – freer), production, consolidation, và homework.

Mục lục:

Unit 1: Home life

Unit 2: Cultural Diversity

Unit 3: School educational system

Unit 4: Higher education

Unit 5: Future Jobs

Unit 6: Economic Reforms

Unit 7: Youth

Unit 8: Future life

Unit 9: Deserts

Unit 10: Endangered species

Unit 11: Books

Unit 12: Water sports

Unit 13: Sea Games

Unit 14: International organizations

Unit 15: Women in society

Unit 16: Association of southeast asian nations.

Mời bạn đón đọc.